« | Portada | »

ESTRENEM LA SEU DE LA COMPARSA. ACTA ASSEMBLEA 08-09-12.

Per Saudites d'Ontinyent | 23 de setembre de 2012

El passat dissabte 8 de setembre de 2012 va ser un dia “històric” per als Saudites d’Ontinyent ja que l’Assemblea General de la Creuà 2012 es va poder realitzar a la nostra seu al carrer de Tomàs Valls, 11 que ja ofereix un aspecte i unes condicions per poder reunir-nos-hi.

Esperem poder continuar amb el condicionament d’un lloc que ha de ser el punt d’encontre dels i les Saudites d’Ontinyent.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
COMPARSA SAUDITES D’ONTINYENT EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2012.

A Ontinyent, a les 20,15 hores del dia 8 de setembre de 2012, i a la seu social, carrer Tomás Valls, número 11 d’Ontinyent, se celebra sessió de l’Assemblea General Ordinària de la Comparsa Saudites, amb l’assistència de membres suficients i baix la presidència de Roberto Sanz, i d’acord amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Liquidació exercici 2011-2012
3.- Dotació de partida pressupostària per a reforma del local social.
4.- Presentació Primer Tro 2012-2013.
5.- Nomenament d’Ambaixador i Banderer.
6.- Comissió Ambaixador i Banderer.
7.- Precs i preguntes

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es procedeix a la lectura de l’acta de la sessió anterior, queda aprovada per unanimitat.

2.- LIQUIDACIÓ EXERCICI 2011-2012
Continuant amb el sistema de gestió econòmica de la comparsa que es va iniciar a l’exercici 2010-2011, pel qual s’estableix una única liquidació dividida en dues parts, la gestió ordinària de la presidència i l’específica de les festes de l’any del Primer Tro.
Així doncs, l’administrador de presidència José Vicente Gil Penadés, dona lectura a la liquidació general, i a continuació, el tresorer del Primer Tro, Carlos Calabuig Tortosa, dona lectura a la liquidació corresponent a la gestió de les festes de l’any en curs.
Respecte del resultat obtingut este exercici, l’administrador incideix en la necessitat que, davant de la situació econòmica en la que es troba molta gent, que podria provocar que els ingressos es reduïren a causa de possibles baixes, seria molt convenient treballar per anys vinents, marcant-se com objectius, una reducció important de les despeses i una baixada important de la quota que ens ajude a captar
a nous comparsistes i de pas que no disminuisquen els actuals. Tancat el debat, son aprovades les liquidacions presentades, que queden incorporades a la present acta.

3.- DOTACIÓ DE PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER A REFORMA DEL LOCAL
Continuant amb la tasca de rehabilitació i condicionament de la seu social, es demana a l’assemblea autorització per a dotar a l’efecte d’una partida pressupostària per a continuar-les, per a este any la intenció d’adequar el magatzem per tal d’agrupar tot el material i atifells dels que disposem.
L’assemblea aprova per unanimitat dotar una partida de 5.000,00 euros, que contempla acabaments i mobiliari.
No obstant, l’import de les obres podrà variar mínimament en funció de partides imprevistes que pogueren sorgir al llarg de l’obra, i per a les quals, es demanarà autorització puntualment.

4.-PRESENTACIÓ I NOMENAMENT DEL PRIMER TRO 2011-2012
Manuel Mollá Beneyto s’acomiada del seu càrrec, agraint a la comparsa la seua col•laboració i ajuda en el desenvolupament del càrrec, i especial a la seua penya Abdul-Halem, al finalitzar, presenta a Andres Ferrero Soler de la penya Volaorets, com
a primer Tro per a l’exercici 2012-2013.
Per a la gestió del pressupost que destinarà a l’organització de les festes de l’any, queden designats com a apoderats mancomunats al compte:
ANDRES FERRERO SOLER, com a Primer Tro
ENRIQUE BELDA BORREDÁ, com a Tresorer.
Respecte d’altres funcions de l’any fester, seran ocupades per les següent persones:
IGNACIO JUAN ESPLUGUES, secretari
MIGUEL ANGEL CASANOVA, representant a la Societat de Festers
CARLOS GIRONES Y JORGE BELLVER, intendència

5.-NOMENAMENT AMBAIXADOR I BANDERER
En compliment d’allò previst a l’article 55 dels estatuts, es procedeix a iniciar l’acte d’elecció dels càrrecs d’Ambaixador i Banderer, arribat este moment i com que no s’ha presentat cap candidatura, els càrrecs son oferits a totes les esquadres, de les quals l’única que dona resposta a l’oferiment, és la penya Mes Torbats, qui manifesta la seua intenció d’assumir sols el càrrec de Banderer, comprometent-se a fer públic el nom del comparsiste que ostentarà el càrrec, abans de finalitzar el sopar que tindrà lloc a continuació de l’assemblea.
Respecte del càrrec d’Ambaixador, i donat que no hi ha cap candidat, es procedeix d’acord amb allò previst a l’article 56, per això en primer lloc i abans de fer el sorteig, s’ofereix una subvenció al càrrec, i després es procedeix al sorteig entre tots els saudites majors de 18 anys.
Del sorteig efectuat, no ha eixit tampoc el càrrec d’Ambaixador, tots i cadascú dels comparsistes preguntants han renunciat a ostentar-lo.
A la vista del resultat i com l’assemblea ha de concloure, s’acorda que es donarà un termini de quinze dies, que serviran per que aquell que estiga indecís, tinga temps de reflexionar i presentar la seua candidatura a Ambaixador. Transcorregut este termini tornarà a convocar-se’n un altra.

6.-COMISSIÓ AMBAIXADOR I BANDERER.
Encara que al tancament d’esta assemblea, no hi ha Ambaixador, és convenient treballar al voltant de l’organització del càrrec, principalment per què no resta molt de temps fins el mes d’agost, per això es recomana que en la primera junta de govern que se celebre, s’anomene eixa comissió, per que es puga anar treballant al voltant del càrrec.

7.- PRECS I PREGUNTES.
L’encarregat de patrimoni Enrique Martí, vol fer constar en acta que hi han hagut canvis a l’inventari de la comparsa, “els vestits dels disparadors” es donen per perduts, sembla ser que després de l’entrada els portadors no els van tornar. També s’han actualitzat les existències de taulers, que desapareixen de l’inventari per l’avançat estat de deteriorament que presenten.
José Maria Ferrero Silvage, fa entrega d’un escrit de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, al qual consta l’agraïment a la Comparsa Saudites d’Ontinyent per la seua col•laboració als actes que, amb motiu de la commemoració del XV Aniversari de la mort del Mestre Ferrero, s’han dut a terme al llarg de l’any 2012, amb el prec que es transmeta a tota la comparsa i a més a més conste en acta.
Així mateix, es comunica a tota la comparsa que s’han adquirit dos panells fotogràfics que van formar part de l’exposició del Mestre Ferrero, i que estan directament relacionats amb al comparsa, de moment queden dipositats al Museu
Fester, fins que acaben les obres a la seu social. I sense més assumptes que tractar, l President dona per finalitzada l’assemblea a les 21:30 hores.

Roberto Sanz Llopis Jose Vte. Gil Penadés
President Administrador- Censor de comptes

Temes: Notícies | Comentaris tancats a ESTRENEM LA SEU DE LA COMPARSA. ACTA ASSEMBLEA 08-09-12.

Els Comentaris estan tancats.