« | Portada | »

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Per Saudites d'Ontinyent | 8 de maig de 2008

Estimat comparsiste:
Per la present et comunique que la Junta de Govern d’esta comparsa, celebrada el passat 11 d’abril de 2008, va decidir d’acord al que estableixen els nostres estatuts, la convocatòria de una Assemblea General per a decidir sobre “L’adquisició d’un immoble com a seu social de la comparsa, al carrer Tomàs valls 11, baixos, dreta i esquerra.
Tenint en compte que a l’anterior Assemblea convocada no hi van assistir suficients comparsistes per a votar la proposta; es prega la màxima assistència perquè per a tractar l’adquisició d’un local i concertar un préstec, cal la assistència a l’assemblea de la majoria dels comparsistes, així com l’aprovació per més de dos terços dels assistens. Per tant, em complau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària de la comparsa “SAUDITES D’ONTINYENT”, que tindrà lloc el dissabte 24 de maig de 2008, a les 18’00 hores en primera convocatòria, al saló d’actes del Centre Parroquial de Sant Carles “La Niñez”; amb el següent ORDE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del 25 d’abril de 2008.
2.- Adquisició d’un immoble com a seu social de la comparsa al carrer de Tomás Valls 11 baixos: proposta de compra i el seu finançament.
En Ontinyent, a 7 de maig de 2008. El President de la comparsa. Angel Soriano Micó.

Temes: Notícies | No Comments »

Els Comentaris estan tancats.