« | Portada | »

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Per Saudites d'Ontinyent | 17 d'abril de 2008

Estimat comparsiste: 

Per la present et comunique que la Junta de Govern d’esta comparsa, celebrada el passat 11 d’abril de 2008, va decidir d’acord al que estableixen els nostres estatuts, la convocatòria de una Assemblea General per a decidir sobre  “L’adquisició d’un immoble com a seu social de la comparsa, al carrer Tomàs valls 11, baixos, dreta i esquerra”. 

Vist el que disposen els estatuts de la comparsa, en concret l’article 12 en quant a la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària; i l’article 15 en quant a la funció de l’Assemblea General per a “…Aprovar l’adquisició, alienació o disposició de bens immobles  …”. I tenint en compte l’acord de la Junta de 11-04-2008, em complau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària de la comparsa “SAUDITES D’ONTINYENT”, que tindrà lloc el  divendres 25 d’abril de 2008, a les 20’00 hores en primera convocatòria,  al local de la Societat de Festers; amb el següent: 

ORDE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del 23 de febrer de 2008

2.- Adquisició d’un immoble com a seu social de la comparsa: proposta de compra i el seu finançament. 

 En Ontinyent, a 14 d’abril de 2008. ( El President de la comparsa)

Temes: Convocatòries | No Comments »

Els Comentaris estan tancats.