Avís legal i condicions d’ús


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la comparsa SAUDITES d’ ONTINYENT o de tercers que hagen autoritzat l’ús d’aquests continguts als SAUDITES d’ ONTINYENT. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l’ús personal i no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Les imatges podran ser utilitzades per informar, il·lustrar i difondre la comparsa SAUDITES d’ ONTINYENT i la festa dels Moros i Cristians, sempre que no tinguen un ús comercial i no s’atempte contra el bon nom de la comparsa o contra el seu prestigi. Els SAUDITES d’ ONTINYENT no és responsabilitzen de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no depenen de la comparsa. Els SAUDITES d’ ONTINYENT no garanteixen que el web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fan responsables dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir.