Crèdits
Disseny:
  Rafael Alcaraz Garrote
  Ángel Soriano Micó
  Manolo Requena Collado
  Enrique J. Martí Gironés
Construcció web:
  Rafael Alcaraz Garrote

  (web.ontinyent@gmail.com)
Documentació:
  Enrique J. Martí Gironés
Correcció textos:
  Manolo Requena Collado
Traducció anglés:

 


  Juan Antonio Soler Bernabeu
  Rafael Alcaraz Garrote
Col·laboracions:


  Antonio Martínez Diaz